Nu är det väl revolution på gång?

Jag har två böcker med mig till sommarstugan: “To Sell Is Human” (2013) av Daniel Pink, och “Linchpin” (2010) av Seth Godin. Båda böckerna är av affärslitteratur-typ, och båda har samma grundtes: Världen som vi känner den är på väg att förändras radikalt.

Seth Godin beskriver i sin bok hur världen varit uppbyggd sedan den industriella revolutionen. Då skapades ett skolsystem som gick ut på att forma lydiga fabriksarbetare som bara skulle följa en manual. I utbyte fick arbetarna social trygghet och högre levnadsstandard. För fabriksägaren var målet att bryta ner företagets verksamhet till enkla arbetsuppgifter, för att kunna ha så okvalificerad arbetskraft som möjligt – om arbetarna är lätta att byta ut kan man hålla lönerna nere. Så här världen sett ut i 200 år, men nu är dagarna räknade.

Daniel Pinks bok handlar om försäljarna. Om hur en niondel av världens arbetskraft arbetar med sälj, och att försäljarna förr alltid varit i överläge. När man gick till bilhandlaren visste försäljaren mer än köparen, med följden att köparen alltid var rädd att bli lurad (och ofta blev det). Försälning har därför fått dåligt rykte, och säljarna ansetts vara pushiga och oärliga.

Men nu är en ny värld här. Godin beskriver om vikten att vara en “linchpin”, att vara oersättlig, till skillnad från den som bara följer en manual. Och Pink konstaterar att säljarens överläge är ett minne blott. Dagens bilköpare har googlat och researchat på internetforum innan de kommer in i bilhallen, och de är inte sällan mer kunniga än säljaren. Säljarens nya roll är att vara coach åt köparen, att filtrera ut relevant information. Och då gäller det att lyssna mer än att snacka.

Båda författarna gör analysen att bizniz-världen radikalt är på väg att förändrats. Fasta anställningar blir allt färre, lönerna sämre, egenföretagandet blir allt vanligare. De enkla jobben försvinner. Nu gäller det att vara oersättlig, och att kunna sälja. Ja, Pink konstaterar att allt arbete numera är säljarbete. Allt som påverkar kunden påverkar försäljningen. Non-selling sales, kallar han det.

Är den nya världen bättre eller sämre än den gamla? Tja, det spelar inte så stor roll vilket. Att sörja att den gamla ordningen försvinner tjänar inget till.

Så vad ska man göra? En bra början kan vara att läsa de här böckerna av Seth Godin och Daniel Pink. Det ger en viss förståelsen av vad som håller på att hända i världen, och ger en blick in i vår föränderliga framtid.